ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre Yönetim Sistemi 

 
ISO 14001 doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı;sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren,hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir yönetim sistemidir
 
Çevre Yönetim Sistemi,çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik eder,tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.
 
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin yürütülmesiyle kuruluş;
 
 
 • Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddenin ekonomik kullanımını sağlar.
 • Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimini azaltır.
 • Atıkların etkin olarak kontrol altında tutulmasıyla üretim maliyetlerini düşürür.
 • Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş,toplum,müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratır.
 • Çalışanlar topluma ve çevreye yararlı bir kuruluşta çalışmanın gururu ile motive olurlar.
 • Çevreyle ilgili önemli noktaların ve çevre etkilerinin belirlenmesi ve kontrolü sağlar
 • Çevre politika amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve başarılmasını sağlar
 • Çevre yasa ve yönetmeliklerine uyum,
 • Çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak,
 • Tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı yapmak,
 • Çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevre etkilerini değerlendirerek zararlı ürünlerin elenmesini sağlamaktadır.
Paylaş