Vergi Planlaması ve Yönetimi

-Sürekli ve güncel mevzuat desteğinin genel ve özel amaçlı sirküler halinde sağlanması,

-Tüm finans uygulamalarının, vergi maliyetleri açısından analizi ve raporlanması,

-Bu analiz ışığında, uygun vergi istisnası, indirimleri ve muafiyetlerinin tespitinin yapılması ve uygulanması,

-Vergi, SSK mevzuatı vb. yükümlülükler konusunda, muhtemel incelemelerde ortaya çıkabilecek risklerin analizi ve çözüm önerileri,

-Mali sistemin vergi risk analizinin yapılması, uygun dönemlerde gerekli önlemlerin alınarak raporlanması ve risklerin süreçler halinde yönetimi,

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı açısından vergi planlama uygulamaları,

-Şahısların vergi yükümlülüklerinin planlaması ve yönetimi hizmetlerimiz,

-Serbest Bölgeler mevzuatı açısından vergi planlama uygulamaları,

-Uluslararası vergi planlama teknikleri danışmanlığı,

-Yabancı sermayeli ortaklıkların mali uygulamaları konusundaki vergi planlaması hizmetlerimiz,

Paylaş