Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

         Kurumsal performansın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla; geçmiş deneyimlere ve güncel işletme yönetimi ilkelerine dayalı, tarafsız, profesyonel yaklaşımda örgütsel ve yönetsel öneriler sunmaktayız.

Bunları

       -    Bağımsız ve objektif düşünme ve değerlendirme yeteneğiyle,
       -    Firma hakkında firma ile bütünleşerek düşünmeyle,
       -    Çözüm ortaklığı için aynı anlayış ile yaratıcı davranarak müşterisinin menfaati için öneri geliştirerek,
       -    İş ahlakı ve gizlilik ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişiliğe sahip olarak
       -    Deneyimli uzman ve/veya uzmanlar olarak sunmaktayız.

 

 

 GÜNCEL YÖNETİM ANLAYIŞI:

1.      "Hedeflerle Yönetim"  :           En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar şirket, birim, bölüm ve kişi bazında belirlenmiş hedeflere yönelik olarak işlerin yapılması

2.       "Ekip Yönetimi"   :              Şirketin kuruluş ve varoluş nedenine uygun olarak tüm kademelerin kendi üzerine düşen sorumlulukları yetkileri ile birlikte "beraberce" kullanabilecekleri bir şirket ortamının ve şirket kültürünün oluşturulmasıdır.

 

     -   Büyüyen pazarda şirket kültürü ve markası ile devam etmek isteği,
     -   Verimlilik ve şirket kaynaklarının etkin kullanımındaki düşüş,
     -   Şirket ortamında, çalışanlar arasında oluşan mutsuz, memnuniyetsiz ve işe karşı duyarsız ortam,
     -   İstihdamda yüksek dönüşüm oranı (çok fazla işten ayrılma veya ayırma),
     -   Şirket giderlerindeki artışa karşın şirket karlılığında düşüş,

gibi durumlarda güncel yönetim anlayışı ile çözüm ortağınız olmaya adayız.

 

 

 

Paylaş