Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim

Küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramı ve kurumsallaşma önem kazanmıştır. Stratejik planlama geleceğin belirsizliklerini minimize etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu eğitim sonrasında, stratejik planlama süreci ve kurumsallaşmanın bunun örgütler açısından önemi vurgulanıp Strateji oluşturma öğrenilmesi amaçlanmıştır.

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

Program İçeriği

• Şirketin Temel Amaçlarının Belirlenmesi
• Hedef, Vizyon Ve Misyonun Tanımlanması
• İş Yönetiminin Yönerge Ve Yönetmeliklerinin Hazırlanması
• Kurum Yapısının Ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması
• Kurumsal İmaj Ve Firmalarda Saygınlık
• Firmalarda Kurumsal Yapılanma Ve Kurumsal Kimlik
• Kurumsal Kimliği Oluşturma Aşamaları
• Kurumsallaşma Amaçlarının Belirlenmesi Kurumsallaşmanın Mali Boyutu
• Kurumsallaşmanın Hedef Pazarlar Ve Müşteri Boyutu
• Kurumsallaşmanın Süreç Boyutu
• Kurumsallaşmanın Bilişim Boyutu
• Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi
• Kurumsal Kimlik, Pazarlama İletişimi Ve Halka İlişkiler
• Kurumsallaşma Ve İnsan Kaynakları
• Stratejik Yönetim Nedir ?
• Stratejik Planlama Süreci
• Stratejik Planlama Nedir?
• Stratejik Planlama Ekibi Oluşumu
• Stratejik Planlama Süreci İşleyişi
• Durum Analizi
• Şirket İçi Durum Analizi
• Çevresel Durum Analizi
• Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi
• Durum Analizinde Varsayımlar
• Stratejik Planlama Süreci
• Misyon Bildirimi
• Vizyon Bildirimi
• İlkeler Bildirimi
• Stratejik Amaçlar
• Hedefler
• Uygulama Stratejisi
• Faaliyet ve Projeler
• Eylem Planları
• Önceliklendirme
• Bütçelendirme
• Kaynak Tablosu
• Maliyet Tablosu
• İzleme ve Değerlendirme
• Performans Göstergeleri
• Performans Göstergeleri Nitelikleri

 

 

Paylaş