Ürün Geliştirme, Süreç Yönetimi Ar-ge, Teknoloji, Yenileşim Süreçleri

Firma sahiplerine, şirket yöneticileri, ürün geliştirme ve yönetiminden sorumlu takım liderleri ve çalışanlarına, yeni ürün geliştirme stratejisi, yeni ürün portföy yönetimi, ürün geliştirme süreçleri, ürün geliştirme araçları, performans metrikleri, yeni ürün pazar araştırması ve ürün geliştirme takım organizasyonları hakkında bilgiler verilerek ürün inovasyonu ile sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

 

Program İçeriği

• Yeni ürün geliştirme
• Yeni ürün stratejileri
• Yeni ürün portföy yönetimi
• Yeni ürün geliştirme süreçleri yönetimi
• Ürün geliştirme araçlarıi performans ölçüm metrikleri ve başarı kriterleri
• Yeni ürün Pazar araştırmaları
• Yeni ürün geliştirme takım yönetimi
• İnovasyonu destekleyen firma süreçleri

Paylaş