Finansman Kaynaklarına Erişim ve Proje Hazırlama-Yönetim Süreçleri

Proje Yönetimi metodolojisinin, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği bir programdır. Temel Proje Yönetim Terminolojisi, Genel Kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın Alma Yönetimi içeriğini oluşturmaktadır.

Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak, örnekleri uygulayarak programı tamamlayacaklardır.

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

Program İçeriği

• Proje Hazırlama Mantığı
• Proje Nedir?
• Proje Yönetim Döngüsü (Genel Çerçeve)
• Mantıksal Çerçeve Matrisi
• Hedef & Amaç Tasarlama
• İhtiyaç Analizi / Fizibilite Çalışması
• Ekip/ Kaynak Analizi (SWOT Analizi)
• Ortaklık Kurma – Ortaklarla İşbirliği
• İştirakçi, ortak ve başvuran kurum tanımı Katkılarının ayrıntılı tanımlanması
• Örnek davet mektupları hazırlama
• Orta – Uzun Vadeli Eylem Planı Hazırlama
• Faaliyet Planı, iş takvimi hazırlama
• Metodoloji planlama
• Yaygınlaştırma Faaliyetleri
• Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
• Bütçeleme
• Başvuru Formu Bütçe Gerekçelendirilmesi
• Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
• Hibe Başvuru Rehberi İncelenmesi
• Hibe Başvuru Formu Doldurulması ve Karşılaşılan Sorunlar
• Proje Son Kontrol ve Teslimi
• Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi
• Projenin Kabulü Sonrası yapılacaklar
• Proje Tanımlama Süreci
• Aktivitelerin Belirlenmesi – WBS Oluşturma
• Bağlantıların Oluşturulması – Network Yapılarının Oluşturulması
• Kaynakların Tanımlanması
• Süre ve Maliyet Tahminlerinin Oluşturulması
• Kritik Yol Analizi (CPM)
• Kaynak Histogramları – Kaynak Seviyelendirme
• Nihai Plan Oluşturma – Proje Kontrolü
• MS Project İleri Düzey Kullanımı - Project Server

Paylaş