Markalaşma

Markalaşma Eğitimi amacı firmaların marka değerlerini koruma altına almaya yarayan konuları katılımcılara iletmektir.Rekabetin yüksek olduğu küreselleşen iş dünyasında, başarıya ulaşmak için güçlü bir pazarlama stratejisine ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Pazarlamada başarı, artı değer elde etmek, fark yaratmak ve marka olmaktır.  Eğitim sonunda katılımcılar markalaşma ile ilgili gerekli bilgileri edineceklerdir.

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

Program İçeriği

• Markanın Tanımı
• Markanın Çeşitleri
• Markanın Fonksiyonu,
• Marka olabilecekler, olamayacaklar,
• Sınıflandırma, Sınıflandırmanın Önemi
• Marka Tescil işlemleri
• Marka hakkının sona ermesi
• Uluslararası Tescil ve Koruma Yöntemleri
• Marka Nasıl Korunur?
• Marka ihlalleri,
• Markada ihlal ve tecavüzde cezalar
• Haksız rekabet
• Markalaşmanın Temel İlkeleri
• Stratejik Marka Yönetimi ve Organizasyonu
• Marka Kimliği Geliştirme
• Kurum Kültürü Marka Kimliği İlişkisi
• Farklılaştırıcı Rekabetçi Üstünlük: Marka İmajı
• Markaya Yönelik İletişim: Marka Konumlandırma
• Markaya Yönelik İletişim Uygulamaları

 

Paylaş