ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Eğitimi

ISO 22000 Standart gerekliliklerini incelemek mevcut HACCP Planları ve dokümanların standart gerekliliklerine göre revizyon çalışmalarını başlatabilmek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Standardını entegre edebilmek HACCP Planlarını oluşturmak ve uygulamaya almak konularında gerekli bakış açısının katılımcılara kazandırılması.

 

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

 Eğitim gün ve saatleri, katılımcıların çalışma saatlerine ve profillerine uygun olarak duzenlenecektir. 

 

Program İçeriği

 

• ISO 22000:2005 Türkçe Standart Metni

• ISO 22000'in tarihçesi

• Standardı uygulayabilecek kuruluşlar

• Maddesel Analiz

• Gıda Zincirinde Süreç Yaklaşımı

• Acil Durumlara Hazırlılık Ve Karşılık Verme

• Hijyen – Sanitasyon Kurallarının Uygulanacağı Asgari Şartlar

• Kişisel Hijyen 

• Gıda Endüstrisinde Dezenfeksiyon Uygulamaları

• Çapraz Kirlenmenin Önlenmesi

• Kimyasal Maddelerin Kontrolü

• Tehlike Analizi

• Biyolojik Tehlikeler

• Gıda Zehirlenmesine Neden Olan Bazı Mikroorganizmaların Doğal Kaynakları Ve Riskli Gıdalar

• Fiziksel Ve Kimyasal Kimyasal Tehlikeler

• Gıda Güvenlik Risk Değerlendirmesi

• Haccp Planı

• Tetkik Kriterleri

• Denetçi Özellikleri

• Denetim Çeşitleri

• Denetim Safhaları

• Denetimlerin Planlanması

• Denetim Hazırlıkları

• Soru Listelerinin Hazırlanması

• Denetimin Uygulanması

• Uygunsuzluk

• Denetimin Raporlanması Ve Takibi

 

Eğitim gün ve saatleri, katılımcıların çalışma saatlerine ve profillerine uygun olarak duzenlenecektir.

Paylaş