BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI

                                                                                        

 

 

 

 

OMC TÜRKİYE -  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

YER: The Marmara Antalya

ÜCRET: 1250.00 TL (KDV Dahil)

 

 

TARİH: 16 Aralık Cumartesi  10.00 - 16.00

EĞİTMEN: Reşat Güney

MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINA ZİHİNSEL HAZIRLIK VE İK’NIN ÖNEMİ

 • İnsan Kaynakları Bölümünün Görev Ve Sorumlulukları
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Önemi Neden Artıyor?
 • İnsan Kaynakları Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Güvenilir Aktivist Olmak
 • İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
 • Değişim Sürecindeki İnsan Kaynakları

 

MODÜL: İŞ HAYATINDA PROFESYONEL DURUŞ

 

 •  Sebep Sonuç Kuralı
 •  İletişim Nedir?
 •  İletişimin Önemi
 •  Öğrenen-Yargılayan Zihniyet Modeli
 •  İş Yerinde İletişim
 •  Sözlü İletişim
 •  Sözsüz İletişim
 •  Dinleme
 •  Geri Bildirim
 •  İletişimde Engeller
 •  Profesyonel Görünüm
 •  Profesyonel Davranış Kuralları
 •  Yazışmalar

 

TARİH:  17 Aralık 2017 Pazar  10.00 - 16.00

EĞİTMEN: EĞİTMEN: Av. Şivan Bala

MODÜL: 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU

 

 •  İş Sözleşmesi Türleri Ve Sözleşme Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 •  İnsan Kaynakları Formlarında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
 •  Gizlilik Yükümlülüğü Ve Rekabet Yasağına İlişkin Sözleşmeler
 •  Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisi Ve Üçlü İlişkiler
 •  Alt İşveren Personelleri İle İlgili Olarak Takip Edilmesi Gereken Hususlar Ve Alınması Gereken Tedbirler
 •  Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi, Fazla Çalışma, Gece Çalışmaları
 •  Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları
 •  Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Ve İş Kanunu M. 22 Uygulaması
 •  İhtar Ve Ücret Kesme Cezası Uygulamaları
 •  İşçinin İşyerine Verdiği Zararlarda Yapılacak İşlemler
 •  İş Sözleşmesinin Feshi Türleri
 •  İş Sözleşmesinin Feshinde Düzenlenmesi Gereken Hukuki Belgeler Ve İşverenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 •  İbranamelerin Hukuki Niteliği Ve Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 •  İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde Zorunlu Arabuluculuk Konuları
 •  İş Güvencesi Uygulamaları
 •  İş Kazalarında Düzenlenmesi Gereken Belgeler
 •  Örnek Yargı Kararları

 

TARİH: 23 Aralık 2017 Cumartesi  10.00 - 16.00

EĞİTMEN: Cem Ağın

MODÜL: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları
 • İşletmenin Rekabet Stratejileri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
 • Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Modelleri

 

MODÜL: SEÇME VE YERLEŞTİRME, ÇALIŞANLARI ELDE TUTMA

 

 • Personel Temini
 • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
 • Personel Temin Kaynakları
 • Personel Temin Süreci
 • Personel İhtiyacının Sayı Ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
 • Adayların Araştırılıp Bulunması
 • Adaylar
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı Ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
 • Özgeçmişe Dayanan Yapı
 • Alternatif Tarzlar
 • Dinleme Becerisi
 • Mülakat Uygulamaları
 • X, Y Ve Z Kuşakları
 • Çalışanları Elde Tutma Stratejileri

 

TARİH: 24 Aralık 2017 Pazar  10.00 - 16.00

EĞİTMEN: Cem Ağın

MODÜL: YETENEK YÖNETİMİ

 

 • Yetenek Yönetiminde Bazı Kavramlar
 • Yetenek Yönetimi Neden Önemli?
 • Yetenek Yönetim Modelleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetim Süreci
 • Yetenekli Çalışanların Belirlenmesi
 • Yeteneklerin Geliştirilmesi
 • Yetenek Yönteminin Diğer İK Süreçleri İle İlişkisi
 • Yetenek Yönetiminde Kullanılan Metrikler
 • İşveren Markası İle Yetenek Yönetiminin İlişkisi
 • Yetenek Yönetiminde Ölçme Ve Değerlendirme

 

TARİH: 6 Ocak 2018 Cumartesi  10.00 - 16.00

EĞİTMEN: Prof.Dr. İpek Tüzün

MODÜL: PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

 

 • Performans Göstergeleri
 • Doğru Hedef Belirlemek
 • Performans Yönetimi Sistemi (PYS) Döngüsü
 • PYS Yaklaşımları
 • PYS Ve İK Süreçleri İlişkisi
 • PYS Ve Ödül İlişkisi
 • PYS Değerlendirme Görüşmeleri (İletişim Ve İtirazlarla Baş Etmek)
 • Performans Değerlendirme Yaklaşımları Ve Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 • Yukarıdaki Tüm Adımlar, Eğitim Sırasında Oluşturulan Sanal Şirket Üzerindeki Uygulamalarla İşlenmektedir.

 

TARİH:7 Ocak 2018 Pazar 10.00 - 16.00

EĞİTMEN: Prof.Dr. İpek Tüzün

MODÜL: ÖĞRENME VE GELİŞİM YÖNETİMİ

 

 • Öğrenme Ve Gelişimin Şirketler Açısından Önemi
 • Eğitim Departmanlarının Başarı Faktörleri
 • Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
 • Eğitim Tasarım Ve Geliştirme
 • Uygulama Aşaması Ve Eğitim Yönteminin Bileşenleri
 • Eğitimde Ölçme Değerlendirme

 

TARİH: 13 Ocak 2018 Cumartesi  10.00 - 16.00

EĞİTMEN: Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı

MODÜL: İŞ ANALİZİ TASARIMI

 

 • İş etüdü ve işbilimin tanımı ve tarihçesi
 • Zaman ve metot etüdü
 • Akış analizi
 • İş istasyonu ve ekipman tasarımı için antropmetrik prensipler
 • Fizyolojik ve psikolojik yetenekler ve sınırları, insan ve çalışma ortamı tasarımı
 • Ergonomik işyeri tasarımı
 • İnsan / makine etkileşimi
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği
 • İş organizasyonu, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi
 • Süreç tasarımı ve iyileşme
 • İşyeri çevre tasarımı, metot uygulama yöntemi
 • Zaman etüdü, derecelendirme, standart zaman
 • İş örneklemesi

 

TARİH: 14 Ocak 2018 Pazar  10.00 - 16.00

EĞİTMEN: Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı

MODÜL: ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

 

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Ve Tarihçesi
 • Ücret Kavramı, Ücret Bileşenleri, Toplam Ücret Paketi, Ücretin Yönetimi Sistemi Ve Temel Unsurları, Ücret Yönetiminin Amaçları
 • Ücret Stratejileri Ve Politikaları, İşletme Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Ücret Yapısının Boyutları, Ücret Yapısı Türleri
 • İşletme Ücret Yapılarının Oluşturulması
 • Ücret Yönetiminde İç Ve Dış Kıyaslama
 • Yeni Ücret Yapısının Oluşturulması Ve Yönetimi
Paylaş