ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Sistemi 
 
ISO 9001:2008 Kalite Sistemi Standardı;bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan,müşterisine ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde sürekli gelişimi öngören,tüm bu süreçlerin sürekli olması gerekliliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır. 
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı;tüm kuruluşlara,tipine,büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir. 
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini kurmakla,kuruluşunuzda çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adımı atmış olursunuz. 
 
ISO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemini uygulayan firmaların büyük çoğunluğu, belgelendirme için yaptıkları yatırımın üç yıldan az bir süre içinde işletme karı olarak geri döndüğünü belirtmektedir. Çünkü yüksek masraflara yol açan hatalar yok edilerek üretimin ve hizmetin kalitesi hızla yükselmekte, devamlı artan müşteri memnuniyeti sayesinde de etkin rekabet önceliği elde edilmekte,zaman ve malzeme kayıpları azalmaktadır. 
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin bir şekilde yürütülmesiyle kuruluşa;
 
 • Ulusal ve uluslar arası pazarda kuruluşa prestij kazandırır
 • Her büyüklükte işletmeye uygulanabilir
 • Müşteri memnuniyetin artmasını destekler ve sonuç odaklıdır
 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini sağlar
 • Kaliteye ilişkin faaliyetlerin etkinliğinin ispatıdır
 • Sürekli gelişimi destekleyen bir sistemdir
 • Üretim,bakım onarım,Kalite,pazarlama,satın alma,depolama,sevkıyat faaliyetlerini kontrol alır.
 • İzlenebilirlik ve denetim kolaylığı sağlar
 • Maliyetlerin düşürülmesi,zamandan tasarruf sağlar
 • Düzeltici yerine önleyici faaliyetlerle  hurda ve iade  miktarının  azalmasını sağlar
 • Kişiye bağımlılığı önlenmesini sağlar
 • Bakım – arıza maliyetlerinde azalma sağlar
 • İşletmeye hafıza kazandırır
 • Etkin bir yönetim sağlar
 • İşletmenin belirli bir düzene göre yürümesini sağlar
 • Firmayı kurumsallaştırmak ve profesyonel bir çalışma ortamı oluşturmak
 • Personelin eğitimlerle bilinçlendirilmesi ile iş barışının tesisine katkıda bulunmak
 • Uygunsuzluk nedenlerinin tespit edilmesi ve hatanın kaynağının giderilmesi. Böylece hurda ve fire seviyesinin düşürülmesi ile birlikte, üretim verimliliğinin arttırılması
 • Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar.
Paylaş