18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim  Sistemi

 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı;iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek,işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için karşılanması gereken şartları içerir.
 
Etkili  bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin varlığı,işyeri kaynaklarınızın en verimli şekilde kullanıldığından emin olmanızı sağlar ve şu avantajları sunar:
 
  • İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarla artış
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği güvenliğini tehdit edebilecek uygulamaları kontrol altına alır.
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumunun sürekliliğini sağlar.
  • İş kazası ve meslek hastalıkları sayısında azalma
  • Daha düşük sigorta primi
  • Çalışanlarda motivasyon
  • Olası acil durumlara karşı alınan önlemlerin etkinliğini izler, gerektiğinde geliştirir.
  • ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemlerine kolay ve hızlı uyum
Paylaş