İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İTU İyi Tarım Uygulamaları, oluşumu, gelişimi, dokümantasyonu, iç tetkik yöntemleri, belgelendirme süreci ve yasal mevzuatımız konularının tarım sektöründeki uygulamaları ile bilinmesini sağlamak.

Eğitimin İçeriği:
İyi Tarım Uygulamalarına Giriş İyi Tarım Uygulamaları Ülke Mevzuatı (07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik) İyi Tarım Uygulamaları Kapsamları – Alt kapsamları Neden İyi Tarım Uygulamaları İnsanoğlunun Yerleşik Düzen Sonrası Tarım Modelleri (Yayılmacı Tarım, Yoğun Tarım, Organik-Ekolojik-Doğal-Biyo yada Biyolojik Tarım, Topraksız Tarım, İyi Tarım Uygulamaları-ITU) Ülkemizdeki ve Dünyadaki Mevzuat Yasalar ve Yönetmelikler Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamalarına Konu Standartlar Bitkisel Üretimde Kontrol Noktaları ve Kontrol Listesi Bitki Sağlığı Eğitimi (Ülkemizde Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Entegre Mücadele) Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı Gübreler ve Gübreleme Teknikleri Tarım İlaçları (Pestisit) ve MKS (Maksimum Kalıntı Seviyeleri) Tarım Çevre İlişkileri Çevre Risk Analizi İletişim Teknikleri ve Psikolojik Yaklaşımlar Kontrol ve Sertifikasyon Süreci İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri İyi Tarım Uygulamalarında İzlenebilirlik ve Kayıt Tutma Risk Değerlendirme İyi Tarım Uygulamaları KYS Gereklilikleri İyi Tarım Uygulamalarının Diğer Yönetim Sistemleri (GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ile İlişkileri

Paylaş