Üretim/KYS Yönetimi Eğitimi

Eğitimde üretim yönetimini açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretim sürecinin sağlanması, kaynakların doğru kullanımının sağlanması ve satış-üretim-tedarik süreçleri arasında uyumlu bir dengenin sağlanması ve tüm bunların kalite yönetim sistemlerinin çatısı altında nasıl yapıldığının açıklanması amaçlanmaktadır. Bu eğitimin sonunca katılımcılar üretim yönetimi ile ilgili gerekli bilgileri öğreneceklerdir.

Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

Program İçeriği

• 5s Sistemi

• Depo Yönetimi

• Kalitesizlik Maliyetleri

• Lojistik Yönetimi

• Poka Yoke Hata Önleme

• Sürekli İyileştirme (Kaizen)

Paylaş