ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri her geçen gün belgelendirme talebinin çığ gibi büyüdüğü bir standartlar serisinin genel adıdır.Bu standartlarda yer alan elementler firmanın her  kademesi için uygulanabilir yaklaşımlar ortaya koymakta ve bu uygulamalar sonucunda oluşan verilerin ve belgelerin kayıt altına alınmasını talep etmektedir.Sonuçta oluşan dökümantasyon, firmanın üretim ya da hizmet proseslerini kararlı hale getirebilmesi için kullanılmakta ve bu yolla ürün ya da hizmet kalitesinin sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Eğitim programı; ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemleri hakkında temel bilgileri vererek gerekli bilincin oluşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

 Eğitim gün ve saatleri, katılımcıların çalışma saatlerine ve profillerine uygun olarak duzenlenecektir. 

 

Program İçeriği
 

• ISO 9001:2008 Standardı Türkçe Metni

• Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar

• Terim ve Tarifler

• ISO 9000 Standartlarının Tarihi Gelişimi

• ISO 9001:2008 Temel Prensipleri

• ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması

• Kalite Yönetim Sistemi Şartları

• KYS'nin Gelişmesini Önleyecek Faktörler

• Proses Yaklaşımı

• Dökümantasyon Şartları

• Yönetim Sorumluluğu

• Kaynak Yönetimi

• Ürün Gerçekleştirme

• Ölçme Analiz ve İyileştirme

 

 

Eğitim gün ve saatleri, katılımcıların çalışma saatlerine ve profillerine uygun olarak duzenlenecektir.

Paylaş