ISO 19011 İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Kalite Yönetim Sistemini uygulayan veya uygulayacak kuruluşlarda iç denetimi gerçekleştirebilecek personelin yetiştirilmesi. Katılımcıların bir denetimi planlayacak, uygunsuzlukları raporlayacak, düzeltici faaliyetleri kontrol edecek, takip denetimlerini gerçekleştirebilecek seviyeye getirilmeleri ve sistematik denetim prensiplerini kavrayabilmeleri

 

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

 Eğitim gün ve saatleri, katılımcıların çalışma saatlerine ve profillerine uygun olarak duzenlenecektir. 

 

Eğitim İçeriği
 

• ISO 9001:2008 Standardı Türkçe Metni

• Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar

• Terim ve Tarifler

• Kalite Sitemleri ve Standartları

• ISO 9001:2008 Maddesel Analiz

• Denetim Amaçları ve Teknikleri

• Denetim Standartları

• Tetkik Kriterleri

• Denetim Tekniği

• Denetçi Özellikleri

• Görev ve Sorumluluklar

• Soru Listelerinin Hazırlanması

• Denetime Hazırlık

• Denetimin Gerçekleştirilmesi

• Kapanış Toplantısı

 

Eğitim gün ve saatleri, katılımcıların çalışma saatlerine ve profillerine uygun olarak duzenlenecektir.

Paylaş