18001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi

18001 Standardı iş kazaları ve meslek hatalarını en aza indirmek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için karşılanması gereken şartları içerir.

 

 Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

 

Program İçeriği
 

• Ohsas 18001:2007 Standardı Türkçe Metni

• Atıf Yapılan Standart Ve/Veya Dökümanlar

• Terim ve Tarifler

• Ohsas 18001 Standardı Şartları

• Temel Kavramlar

• Tetkik Kriterleri

• Denetçi Özellikleri

• Denetim Çeşitleri

• Denetim Safhaları

• Denetimlerin Planlanması

• Denetim Hazırlıkları

• Soru Listelerinin Hazırlanması

• Denetimin Uygulanması

• Uygunsuzluk

• Denetimin Raporlanması Ve Takibi

 

Eğitim gün ve saatleri, katılımcıların çalışma saatlerine ve profillerine uygun olarak duzenlenecektir.

Paylaş