ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Standardı sanayi kuruluşları faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararı en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

  Eğitim Yeri   : OMC Türkiye Eğitim Ofisi

 Kayıt yaptıran ilk 10 kişiye %20 indirim yapılacaktır.

 Program İçeriği

 

• ISO 14001:2004 Standardı Türkçe Metni

• Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar

• Terim ve Tarifler

• ISO14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standart Şartları

• Çevre Denetimi

• Temel Kavramlar

• Tetkik Kriterleri

• Denetçi Özellikleri

• Çevre Denetimi Çeşitleri

• Çevre Denetiminin Safhaları

• Çevre Denetimlerinin Planlanması

• Çevre Denetimlerine Hazırlık

• Soru Listelerinin Hazırlanması

• Denetimin Uygulanması

• Uygunsuzluk

• Denetimin Raporlanması Ve Takibi

 

 

Paylaş